/ พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่จัดอบรมสัมมนา
11 - 12 ส.ค. 2561
สถานที่จัดอบรมสัมมนา
ศูนย์สอบออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
ค่าใช้จ่าย
3,500.00    บาท
จัดโดย
บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด
ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ : n60kanchornma@kurupatana.ac.th
โทรศัพท์ : -
เอกสารดาวน์โหลด
-