/ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูประถมศึกษา
สถานที่อบรม :
โรงแรมบุษย์น้ำทอง
ที่อยู่ :
157/1-4 ถนนพหลโยธิน
ตำบล :
ชมพู
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
52100