/ พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่อบรม :
ศูนย์สอบออนไลน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
ที่อยู่ :
60/1 ถนน จามเทวี
ตำบล :
บึงพระ
อำเภอ :
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
65000